21 Eylül 2007

From: Canan Ozgen
To: odtu-ou@metu.edu.tr
Cc: fbe-bask@metu.edu.tr
Date: Fri, 21 Sep 2007 19:18:39 +0300

Sayın Liste Üyeleri,

Son günlerde gündemimizi meşgul eden bir konuda ekteki tanımları bilgilerinize sunuyorum. Bu konuda çok fazla yararlanabilecek web sayfası olmakla birlikte, en güzel tanımları ve örnekleri veren iki sayfayı seçtiğimi sanıyorum.

Son beş yıldır, gerek Perşembe Söyleşilerinde (senede en az yedi), gerekse "xx799 Orientation Graduate Seminars" derslerinde, her yıl en az bir seminere, "Yayın ve Araştırma Etiği" konusunda, bilim insanlarımızı, konuşmacı olarak davet ettik. Ama, şunu üzülerek söyleyebilirim ki, ders dışında, bu seminerlere gelen dinleyici sayısı genellikle 10-15 kişi civarında olmuştur.

Bütün bilim dünyasında, her ülkede, her üniversitede ve her seviyede (Nobel ödül sahipleri de dahil), birçok örneğini görebildiğimiz, etik olmayan davranışlar, konusunda el birliği ile mücadele vermemiz gerekmektedir. Mücadele icin görev, sadece yöneticilere değil, herkese düşmektedir ki, bu konuda Fizik Bölümümüz güzel bir örnek oluşturmuş, yöneticisi ve öğretim üyeleri ile olayın üstüne gitmiş, ilgili kişileri zamanında bilgilendirmiş ve olayın irdelenmesinde yardımcı olmuşlardır. Kendilerine teşekkür etmemiz gerekir. Keşke, heryerde görülebilen bu olay, çarpıtılmasa, kimliğinin incelenmesi gereken kişilerce, sadece Türklere yönelik bir suçlama (Nature) haline gelmeseydi. Ancak, doğru bilgilere ulaşan bazı kaynakların da olayı tarafsız ve doğru olarak yayınlamaları, caydırıcı bir örnek teşkil etmesi açısından kanımca önemlidir.

ODTÜ her konuda olduğu gibi, etik konusunda da, toplumun da beklentileri doğrultusunda, çeşitli etkinlikler yaparak, kurullar oluşturarak, öncülük görevini yerine getirmiştir. 2000 yılından başlayarak, üniversitemizde etik konusunda yapılanlar aşağıda verilmiştir:
 • Uygulamalı Etik Araştırma Merkezi'nin (UEAM) kurulması, (UEAM web sayfası)
 • 6 ay süren ODTU Etik Eğitim Komisyonu'nun çalışmaları sonucunda Ingilizce derslerinde etik konularının işlenmesi
 • Perşembe Söyleşileri (UEAM web sayfası)
 • Etikle ilgili konularda Paneller (UEAM web sayfası)
 • 2 Uygulamalı Etik Kongresi
 • Sosyal Sorumluluk konusunda Proje girişimleri
 • Üniversitelere verilen "Etkili Eğitim" seminerleri kapsamında "Yayın Etiği" seminerleri,
 • Kurumlara verilen "Meslek Etiği" seminerleri,
 • ODTU Yayın Etiği Komitesi'nin kurulması,
 • ODTU Etik Komitesi'nin kurulması (UEAM web sayfası)
 • İnsan Araştırmaları Komitesi'nin (IAK) kurulması
 • Hayvan Araştırmaları Komitesi'nin kurulması
 • TMMOB de Meslek Etik Kuralları çalışmalarına katkı
 • İlkokul öğrencilerine yönelik "Etik Değer" kitaplarının hazırlanması
 • "Ombustman Ofisi" Yönergesi ve kurma çalışmaları
 • "Üniversitede Etik Eğitimi" Çalıştayı düzenlenmesi
 • İNTİHAL konusunda FBE web sayfasına Türkçe ve İngilizce bir döküman hazırlanması, (FBE web sayfası)
 • ODTU ONUR İlKESİNİN hazırlanması,
 • "Bilimsel Yayın" ve etik ihlaller konusunda bir dokuman hazırlanması
 • ODTU ANDI hazırlanması
 • Y.Lisans ve Doktora Tezlerinde yer alan "intihalle" ilgili bir imza sayfası hazırlanması,(FBE web sayfası)
 • "FBE Davranış İlkeleri" Dokumanının hazırlanması (FBE web sayfası)
 • Ayrıca İşletme Bölümümüzde Etik Öğrenci Topluluğu kurulması ve Etikle ilgili Yarışmalar düzenlenmesi (bu etkinlik UEAM dışında gerçekleştirilmiştir.)

Sadece etik bir bilinç yaratma yolunda, çok sayıda öğretim üyemizin büyük katkıları ile gerçekleşen bu uğraşlarımızın, son olaylar karşısında,çok da başarılı olamadığını, üzülerek kabul mu etmeliyiz?

Yapılabilecekler konusunda önerilerinizi ve yardımlarınızı bekliyoruz.

Saygılarımla.

UEAM ve FBE adına

Prof. Dr. Canan Ozgen